MULTIPLE voice/vision @ Bach Academie 2014

Concertgebouw Brugge has a tradition of a yearly Bach-festival;  BACH ACADEMIE BRUGGE. My installation MULTIPLE voice/vision is part of this year’s edition, that runs from thursday January 30 till sunday February 2. I decided to limit the audiovisual materials to only the Ricercar a 6 from Johann Sebastian Bach’s  Musikalisches Opfer (BWV 1079), performed by Roel Dieltiens and Ensemble Explorations.

MULTIPLE voice/vision is permanently on display during the mini festival, so don’t miss this opportunity to spatially experience Bach’s Ricercar a 6 between the series of live concerts.

At a previous exhibition of MULTIPLE voice/vision I made a time-lapse recording of people spatially exploring the installation, to give you an idea:
 

MULTIPLE voice/vision @ Opening AWAKENING WOODS friday 20 / 07 / 2012 from Rudi Knoops on Vimeo.

 

Text from the BACH ACADEMIE BRUGGE brochure (in Dutch)

MULTIPLE voice/vision

De media-installatie MULTIPLE voice/vision van Rudi Knoops nodigt de bezoeker uit tot een fysieke wandeling doorheen het rijke contrapuntische weefsel van Bachs Musikalisches Opfer, uitgevoerd door Roel Dieltiens en Ensemble Explorations. In een ruimtelijke opstelling wordt elke musicus apart geprojecteerd, beeld en klank samen. De spatialisatie van de verschillende klanklagen maakt naast een meer immersieve luisterervaring vanuit het midden van de installatie, waar de verschillende sonore lagen samensmelten tot een surround klank, ook een meer analystische beluistering, dicht bij één van de musici, mogelijk. Voor het visuele luik gebruikt Rudi Knoops de barokke techniek van anamorfose; een vervormde weergave die met behulp van een spiegel in de juiste proporties kan worden waargenomen. Het observeren van een enkele anamorfose brengt de bezoeker dicht bij de projectie van één individuele musicus en versterkt de analytische luisterervaring. Het meervoudig gebruik van anamorfose dwingt de bezoeker echter keuzes te maken en zet aan tot een ruimtelijke exploratie van de polyfone gelaagdheid van Bachs muziek. In een universum van barokke beeld- en klankstructuren legt de kijker/luisteraar zelf accenten op individuele muzikale lijnen, zoekt naar interessante perspectieven – auditief, visueel, of een combinatie van beide – en creëert zo zijn eigen perspectief op de uitgevoerde muziek.

English text from a previous exhibition of MULTIPLE voice/vision:

In Rudi Knoops’ media-installation MULTIPLE voice/vision ingenious mirror structures and sound projections create a tension that encourages the visitor to explore music spatially. The installation invites visitors to take a physical walk through the rich counterpoint texture of Brackx’ Ricercari and Bach’s Musikalisches Opfer. In this universe of baroque and contemporary sound structures, viewer/listeners choose for themselves which individual musical lines to emphasise. They go in search of interesting perspectives – whether auditory, visual or a combination of the two – to create their own perspective on the music performed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s